گزارش تخلف شرکت :آق آلتین شیمی

آق آلتین شیمی

آق آلتین شیمی

آق آلتین شیمی

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت آق آلتین شیمی در سال 1389 با هدف تولید یُدید و یُدات پتاسیم تاسیس گردید. با توجه به عدم ت_ولید این م_واد در داخل ک_شور و نیاز مبرم صن_ایع مختلف به این مشتقات یُد،این شرکت تصمیم گرفت با تولید این مواد توسط متخصصین مجرب، در سطح با کیفیت و مطابق با استاندارد ملی و استانداردهای روز دنیا، به نیاز صنایع غذایی و دارویی پاسخ دهد در حال ح_اضر این شرکت محصولات خود را با نام تجاری” آلتین” به بازار عرضه می نماید. این شرکت در راستای ارتقاء کیفیت محصولات خود رضایتمندی مشتریان، رقابت با نمونه های وارداتی و اطمینان بخشی به مصرف کنندگان محصولات آلتین در سال 1391 با اخذ پروانه استاندارد ملی برای دو محصول یُدید و یُدات پتاسیم، خود را بعنوان اولین دارنده نشان استاندارد ملی ایران در زمینه مُشتقات یُد معرفی نمود شرکت آق آلتین شیمی با تکیه بر دانش فنی بخش تحقیقاتی خود و قدمی دیگر در خودکفایی ایران ب_رای اولین بار م_وفق به ت_ولید ی_ُدات ک_لسیم ب_ا خلوص بالای 99% گردید.در حال حاضر این شرکت تنها تولید کننده یدید و یدات پتاسیم با گرید خوراکی و دارای تاییدیه و گواهی از اداره استاندارد و تاییدیه اداره بهداشت و غذا دارو برای یدات پتاسیم میباشد

نام کاربری

مسعود کریمی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2016-11-01 00:52:25

نام شرکت

آق آلتین شیمی

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.