گزارش تخلف شرکت :هولدينگ نفيس

هولدينگ نفيس

هولدينگ نفيس

هولدينگ نفيس

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
گروه هولدينگ نفيس افتخار دارد با تجربه اي بالغ بر 17 سال،كمک به امر واردات و صادرات نمايد.اين مجموعه با استفاده از نيروهاي متخصص وتوانمند سعي دارد خدمتي متفاوت ارايه نمايد.اين هولدينگ در زمينه هاي غذائي،ساختماني وپتروشيمي فعاليت مينمايد

نام کاربری

سيد علی خضرایی غضنفری

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2017-07-10 19:38:31

نام شرکت

هولدينگ نفيس

نام مدیرعامل

هولدينگ نفيس

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.