گزارش تخلف شرکت :مهرزاد

default

مهرزاد

مهرزاد

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
خشکبار مهرزاد.سرای مهرزاددر زمینه تهیه و تامین انواع,خشکبار دست اول تولید منطقه خراسان در حال فعالیت هستیم.محصولات شامل انواع پسته و مغزپسته.زیره سبز.بادام سنگی.زعفران.فلفل قرمز.خاکشیر.تخمه افتاب سفید.و تخمه ژاپنی

نام کاربری

مهدی مهرزاد

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-06-20 20:48:37

نام شرکت

مهرزاد

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.