گزارش تخلف شرکت :استیل هامون

استیل هامون

استیل هامون

استیل هامون

زبان های ترجمه شده

کاتالوگ شرکت :

دانلود کاتالوگ

کشور :

ایران
استی_ل هامون در سال 1364 در زمین_ه تولید قطع_ات پلاستیکی شروع به فعالیت کرده است .تعهد به جلب رضایت مشتریان از طریق ارائ_ه بهترین خدمات موجب رشد سریع سازمان و توسعه دایره خدمات شد. در سال 1374 استیل هامون فعالیتهای صنعت_ی خود را به تولید قطعات پلاستیکی صندلی اداری توسعه داد . تلاش و تعه_د کلیه ارکان سازمان به پیشرفت ، جایگاه استی_ل هامون را به عنوان بزرگترین تولید کننده قطعات صندلی اداری در کشور تثبیت کرد .در سال 1386 استی_ل هامون با تکیه بر تجربه منحصر به فرد درتولید قطعات انواع صندلی و تصمیم به ورود به تولید صندلی اداری به عنوان کالای نهایی گرفت .از همان ابتدا تعهد سازمان به ارائه محصولات جدید و کارا از نظر طراح_ی و مکانیزمی و ارائه خدمات پس از ف_روش واقعی به مشتریان برای تحقق شعار " خ_لق دنی_ای بهت_ر " بوده است.دنیای پیرامونی که می تواند دفتر کار ، خانه ، دانشگاه ، بیمارستان و... برای همه افراد به عنوان مصرف کننده ، نماینده فروش ، کارکنان محیط های اداری ، همه به عنوان عضوی ازجامعه باشد .هم اکنون استی_ل هام__ون با رعایت اص_ول مدی_ریت کیفیت ISO 9001 : 2008 و اص_ول استاندارد ملی ISIRI 9699 که بر اساس اص_ول استاندارد بین الم_للی BIFMA نگاشته شده است، مشغول به ارائ_ه خدمات به مشتریان خود در سراسر کشور است . استیل هامون همواره تلاش خواه_د با تکی_ه بر توان بالای فن_ی و مدیریت_ی سازمان خ_ود به افزایش کیفیت محص_ولات و خدمات با بهترین قیمت متعه__د باشد محص_ولاتی که در این مجموع_ه ارائ_ه ش_ده است تنها بخشی از توانایی های سازمان را نشان می دهند

نام کاربری

علیرضا رضوی نژاد

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2016-11-19 23:18:58

نام شرکت

استیل هامون

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.