گزارش تخلف شرکت :رادمان صنعت سرب آذر

رادمان صنعت سرب آذر

رادمان صنعت سرب آذر

رادمان صنعت سرب آذر

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
بزرگترین تولید کننده شمش سرب خشک در ایران و بزرگترین تولید کننده شمش سرب نرم در استان مرکزی-صادرات شمش سرب با درصد خلوص 99.99-99.98-99.97وارد کننده باطری اسقاطی

نام کاربری

مهدی حسینی آذر

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2016-01-27 03:32:22

نام شرکت

رادمان صنعت سرب آذر

نام مدیرعامل

آقای

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.