گزارش تخلف شرکت :پخش عمده زیتون و ترشیجات رخشا

پخش عمده زیتون و ترشیجات رخشا

پخش عمده زیتون و ترشیجات رخشا

پخش عمده زیتون و ترشیجات رخشا

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
تولید و پخش انواع زیتون و ترشی

نام کاربری

امید عزیزی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-12-10 22:34:21

نام شرکت

پخش عمده زیتون و ترشیجات رخشا

نام مدیرعامل

رخشا

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

زیتون طارم

شرکت : پخش عمده زیتون و ترشیجات رخشا

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.