گزارش تخلف شرکت :شرکت دانش بنیان نویدنهادگان نو قومس(نویدنو)

شرکت دانش بنیان نویدنهادگان نو قومس(نویدنو)

شرکت دانش بنیان نویدنهادگان نو قومس(نویدنو)

شرکت دانش بنیان نویدنهادگان نو قومس(نویدنو)

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت نویدنو یک شرکت دانش بنیان است و از سال 1389 با تأسیس آزمایشگاه آب و خاک و گیاه (آزمایشگاه دکتر مسعودیان)شروع به فعالیت نموده و با تولید محصولات دانش بنیان توانسته است جایگاه مناسبی را در بخش کشاورزی بویژه پسته کشور کسب نماید.انجام طرح ها و پژوهش های کاربردی در زمینه کشاورزی ازجمله فعالیت های این مجموعه است.شرکت دانش بنیان نویدنو متشکل از دو بخش تولید نهاده های کشاورزی و آزمایشگاه تخصصی تجزیه آب،خاک،گیاه و کود می باشد.این شرکت با اتکا به محققین و امکانات تحقیقاتی و آزمایشگاهی پیشرفته خود متمرکز بر تولید نهاده های خاص می باشد.آزمایشگاه دکتر مسعودیان در زمینه خدمات مشاوره ای باغات پسته در ایران فعال می باشد

نام کاربری

نوید مسعودیان

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2016-12-31 17:20:05

نام شرکت

شرکت دانش بنیان نویدنهادگان نو قومس(نویدنو)

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

کالبونیت

شرکت : شرکت دانش بنیان نویدنهادگان نو قومس(نویدنو)

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.