گزارش تخلف شرکت :مجتمع چاپ و بسته بندی نقش طوبی

مجتمع چاپ و بسته بندی نقش طوبی

مجتمع چاپ و بسته بندی نقش طوبی

مجتمع چاپ و بسته بندی نقش طوبی

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
مجتمع چاپ و بسته بندی نقش طوبی دارای مجهزترین سایت تولید انواع لیبل در ایران است.

نام کاربری

شیوا مروی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

2 سال پیش

2018-12-31 10:57:31

نام شرکت

مجتمع چاپ و بسته بندی نقش طوبی

نام مدیرعامل

مجید بلوایی

شماره ثبت

180087

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

2 سال پیش

انواع لیبل

شرکت : مجتمع چاپ و بسته بندی نقش طوبی

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.