گزارش تخلف شرکت :جامعه اکراینی عسل

جامعه  اکراینی  عسل

جامعه اکراینی عسل

جامعه  اکراینی  عسل

زبان های ترجمه شده

کشور :

اوکراین
جامعه اکراینی عسل تشکل اقتصادی مشخص از تولیدات و فرآوری محصولات زنبور, عضو جامعه صادر کنند گان از اکراین است .ظرفیت محصولات ما 2000 تن عسل در سال است. ما تنها عسل با کیفیت خریداری شده و تولید خود را فراوری می کنیم و با استفاده از تجهیزات پیشرفته کیفیت ان را بررسی می کنیم. عسل ما به بازارهای اروپا و آمریکا صادر می شود.

نام کاربری

ولادیمیر کاپلینکو

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-08-08 22:09:58

نام شرکت

جامعه اکراینی عسل

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.