گزارش تخلف شرکت :دانش بنیان ایفا صنعت غرب

دانش بنیان ایفا صنعت غرب

دانش بنیان ایفا صنعت غرب

دانش بنیان ایفا صنعت غرب

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
گروه صنعتی ایفا با طراحی و ساخت انواع سیستمهای نوین، استراتژی خود را به اثبا ت رسانده است. این گروه صنعتی با تکیه بر مهندسین داخلی و قوانین محترم جمهوری اسلامی ایران سعی بر آن داشته تا با جلوگیری از خروج ارز از کشور در خدمت میهن اسلامیمان باشد

نام کاربری

یاشار ناظرعدل

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2017-06-20 19:55:25

نام شرکت

دانش بنیان ایفا صنعت غرب

نام مدیرعامل

یاشار ناظرعدل

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.