گزارش تخلف شرکت :به آوران آرش

به آوران آرش

به آوران آرش

به آوران آرش

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت به آوران آرش در سال 1377 تاسیس شد و فعالیت های خود را مبتنی بر تولید محصولات کیفیت بالا و اخد استانداردهای روز دنیا برای محصولات خود ادامه داده است.این محصولات شامل :ژل ضد درد موضعی در بسته بندی شیشه ای و تیوبیلوسیون بدن ضد درد موضعی در بسته بندی رول آنکرم مراقبت پوست خانواده در بسته بندی شیشه ای و تیوبیاسپری بدن در قوطی آئروسل آلومینیومی

نام کاربری

مهدی سلیمانی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2017-01-24 22:53:00

نام شرکت

به آوران آرش

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.