گزارش تخلف شرکت :تولیدکیف سنتی جلیلی

default

تولیدکیف سنتی جلیلی

تولیدکیف سنتی جلیلی

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
تولیدکننده پخش کننده و پذیرش انواع سفارشات کیف های سنتی جاجیمی موج وگلیم (کیف های دوشی ,کوله.پاسپورتی.کیف پول.جامدادی.کیف لب تابی .خرمایی و...)با "بیش از 27سال سابقه تولیدکنندگی"جهت مشاهده مدل ها (30مدل اماده)درکانال تلگرامی وهرگونه سوال به تلگرام پیام یاتماس بگیرید09392056115@tolidkif

نام کاربری

رضا جلیلی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-07-01 09:42:07

نام شرکت

تولیدکیف سنتی جلیلی

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.