گزارش تخلف شرکت :شرکت کیان اندیش مهرگان

شرکت کیان اندیش مهرگان

شرکت کیان اندیش مهرگان

شرکت کیان اندیش مهرگان

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
بازیاد شدن جمعیت شهرها وساخت مجتمع های بزرگ مسکونی وآموزشی در آنها ،وجود مکانهایی جهت تفریح وآرامشی هرچند کوتاه مانند پارکها وهمچنین محلهایی جهت بازی کودکانمان می تواند مشکلات جسمی وروحی ناشی از عدم تحرک ما وفرزندانمان را تا حد زیادی کاهش دهد. قطعا" ایجاد محیطی مناسب وبا تجهیزات استاندارد والبته زیبا از نیازها ودغدغه های اصلی ما میباشد.شرکت کیان اندیش مهرگان از سال 1384 تا کنون با بهره گیری از کادری متخصص وتحصیل کرده وبا استفاده از تکنولوژی روز دنیا وهمچنین با امکانات وتجهیزات پیشرفته توانسته است با ارائه محصولاتی متنوع ،خدمتی هرچند ناچیز در این راستا ارائه دهد.درتولید تمام محصولات ما همه موارد استاندارد وایمنی مورد نیاز در نظر گرفته شده واز بهترین نوع مواد اولیه استفاده گردیده است

نام کاربری

اکبر معصومی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

5 سال پیش

2016-08-24 18:34:47

نام شرکت

شرکت کیان اندیش مهرگان

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

5 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.