گزارش تخلف شرکت :چوبی اورال (IP Kuzminykh EA)

چوبی اورال (IP Kuzminykh EA)

چوبی اورال (IP Kuzminykh EA)

چوبی اورال (IP Kuzminykh EA)

زبان های ترجمه شده

کشور :

روسیه
چوب اورال - تولید و فروش چوب الوار (تخته و چوب) مطابق با استانداردهای 8486-86، استانداردهای باربری برای چوب الوار، برای صادرات.

نام کاربری

یوجین کوزمینایخ

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

2 سال پیش

2019-04-26 18:26:38

نام شرکت

چوبی اورال (IP Kuzminykh EA)

نام مدیرعامل

Kuzminykh Evgeny Sergeevich

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

2 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.