گزارش تخلف شرکت :نادین بازار آرتا

default

نادین بازار آرتا

نادین بازار آرتا

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت نادین بازار آرتا یک شرکت تجاری فعال در زمینه سنگ -فرش-خشکبار اعم از زعفران و بادام و صنایع دستی اصفهان میباشد لذا عمده فعالیت شرکت در بحث سنگهای با پروانه بهر برداری اختصاصی و سنگهای خاص میباشد .

نام کاربری

محمد پیرمرادی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2018-04-28 17:03:04

نام شرکت

نادین بازار آرتا

نام مدیرعامل

ضیایی

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.