گزارش تخلف شرکت :صنایع ارتباطی آوا

صنایع ارتباطی آوا

صنایع ارتباطی آوا

صنایع ارتباطی آوا

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
تولید مرکز تلفن نسل جدید مخابرات IMS- NGN – IP PBX - SBC

نام کاربری

روجا نصر

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-11-29 20:02:34

نام شرکت

صنایع ارتباطی آوا

نام مدیرعامل

فریبرز نژاد دادگر

شماره ثبت

6292

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

IMS

شرکت : صنایع ارتباطی آوا

NGN

شرکت : صنایع ارتباطی آوا

SBC

شرکت : صنایع ارتباطی آوا

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.