گزارش تخلف شرکت :مهان تجهیز راسپینا

default

مهان تجهیز راسپینا

مهان تجهیز راسپینا

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت مهان تجهیز راسپینا فعالیت خود را در زمینه ایمنی و تجهیزات حفاظت فردی از سال95 آغاز کرد و با بهره مندی از اساتید و متخصصین باتجربه در راستای حفظ و ارتقا سطح سلامت کارکنان گام بر می دارد

نام کاربری

علیرضا یزدی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-07-27 08:45:10

نام شرکت

مهان تجهیز راسپینا

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.