گزارش تخلف شرکت :صنعت آفرین ماهان

صنعت آفرین ماهان

صنعت آفرین ماهان

صنعت آفرین ماهان

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت صنعت آفرین ماهان در سال 1385 با هدف تولید و طراحی انواع قطعات خودرو ، ایجاد اشتغال و خودکفایی ابتدا در شهرک صنعتی سیمین دشت راه اندازی شد و سپس در راستای به تحقق رساندن اهداف خود و توسعه بیشتر در همین زمینه در شهرک صنعتی بهارستان مجموعه کنونی را راه اندازی کرده تا در محیطی گسترده تر و امکاناتی افزون تر بتواند گامی مثبت در جهت خدمت رسانی بیشتر به صنعت بردارد.

نام کاربری

مهدی نظری کوشا

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2018-04-07 20:34:20

نام شرکت

صنعت آفرین ماهان

نام مدیرعامل

مهدی نظری کوشا

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.