گزارش تخلف شرکت :تیام پارسی پاسارگاد

تیام پارسی پاسارگاد

تیام پارسی پاسارگاد

تیام پارسی پاسارگاد

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت تیام پارسی پاسارگاد به عنوان یک شرکت دانش بنیان در راستای ترویج فرهنگ بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر، فعالیت دارد .( تولید رایگان برق خورشیدی

نام کاربری

حمیدرضا عزیزیان

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2017-07-25 19:28:41

نام شرکت

تیام پارسی پاسارگاد

نام مدیرعامل

تیام پارسی پاسارگاد

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.