گزارش تخلف شرکت :شانیس

شانیس

شانیس

شانیس

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
نقاشی فرآیندی است که طی آن رنگ بر روی یک سطح ایجاد نقش می کند و اثری خلق می شود. نقاشی تکنیک های مختلفی دارد یکی از آن تکنیک هانقاشی حجیم و برجسته می باشد که با ایجاد عمق و یا ضخامت از یک طرح در زمینه نقاشی برای تاثیر گذاری بیشتر بر روی مخاطب و واقعی جلوه دادن اثر صورت می گیرد

نام کاربری

زهرا شیرازی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

5 سال پیش

2016-08-30 06:48:57

نام شرکت

شانیس

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

5 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.