گزارش تخلف شرکت :مدبران توسعه سلامت ایرانیان

مدبران توسعه سلامت ایرانیان

مدبران توسعه سلامت ایرانیان

مدبران توسعه سلامت ایرانیان

زبان های ترجمه شده

کاتالوگ شرکت :

دانلود کاتالوگ

کشور :

ایران
شرکت متسا در حوزه تولید نانوالیاف و ماشین آلات مربوطه 6 سال فعالیت می کند و توانسته است تمامی تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی و وسایل زیر مجموعه نانوالیاف را تولید نماید و از حدود 2 سال پیش طرح تولید ماسکهای بر پایه نانوالیاف شروع نموده و به دانش تولید ان دست یافته است. &nbsp

نام کاربری

ابوالقاسم کوچکی جوبنی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

5 سال پیش

2016-11-15 19:55:26

نام شرکت

مدبران توسعه سلامت ایرانیان

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

5 سال پیش

ماسک نانو

شرکت : مدبران توسعه سلامت ایرانیان

ماسک سوپاپ دار

شرکت : مدبران توسعه سلامت ایرانیان

ماسک

شرکت : مدبران توسعه سلامت ایرانیان

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.