گزارش تخلف شرکت :مبتکران دانش آتین

مبتکران دانش آتین

مبتکران دانش آتین

مبتکران دانش آتین

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت مهندسی مبتکران دانش آتین توانسته است در مدتی کوتاه محصولات جدیدی را در زمینه قفلهای هوشمند و هوشمندسازی هم زمان با تکنولوژی روز دنیا به بازار عرضه نماید

نام کاربری

سید امین حسینی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2017-07-27 20:39:15

نام شرکت

مبتکران دانش آتین

نام مدیرعامل

مبتکران دانش آتین

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.