گزارش تخلف شرکت :صنایع فرسام الکترونیک هیراد کیان

صنایع فرسام الکترونیک هیراد کیان

صنایع فرسام الکترونیک هیراد کیان

صنایع فرسام الکترونیک هیراد کیان

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
تولید کننده یو پی اس های تخصصی و سامانه محافظت با مه ضد سرقتمشاوره و طراحی و اجرا سیستم های الکترونیکی و صنعتی

نام کاربری

حمیدرضا عالمیان راد

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

5 سال پیش

2016-08-21 02:13:43

نام شرکت

صنایع فرسام الکترونیک هیراد کیان

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

5 سال پیش

یو پی اس هوشمند 220V 0.5Kv...

شرکت : صنایع فرسام الکترونیک هیراد کیان

یو پی اس هوشمند 220V 0.65Kva

شرکت : صنایع فرسام الکترونیک هیراد کیان

یو پی اس هوشمند 220V 1Kva

شرکت : صنایع فرسام الکترونیک هیراد کیان

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.