گزارش تخلف شرکت :صنعت گستر خورنگان

صنعت گستر خورنگان

صنعت گستر خورنگان

صنعت گستر خورنگان

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
"شرکت صنعت گستر خورنگان" یک شرکت تولیدی بازرگانی می باشد که در زمینه بازرگانی با کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس و ... همکاری داشته و مواد شیمیایی مورد مصرف صنایع مختلف کشور را در زمینه صنعت برق کشور تامین نموده است. در زمینه تولیداین شرکت یکی از بزرگترین تولید کننده های نمک دریاچه ای در ایران می باشد.

نام کاربری

قاسم راستی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

2 سال پیش

2018-12-22 10:04:38

نام شرکت

صنعت گستر خورنگان

نام مدیرعامل

قاسم

شماره ثبت

1477

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

2 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.