گزارش تخلف شرکت :طراحان فناوریهای طبی متین

طراحان فناوریهای طبی متین

طراحان فناوریهای طبی متین

طراحان فناوریهای طبی متین

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت طراحان فناوریهای طبی متین در سال1390 فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی آغاز کرد و از بدو تاسیس با بهره گیری از استانداردهای جهانی اقدام به ایجاد بسترمناسبی برای طراحی و تولید تجهیزات پزشکی نمود.

نام کاربری

امیر حسین متین

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-11-07 19:54:26

نام شرکت

طراحان فناوریهای طبی متین

نام مدیرعامل

امیرحسین متین

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.