گزارش تخلف شرکت :کارگاه نانو الکترونيک مهر

کارگاه نانو الکترونيک مهر

کارگاه نانو الکترونيک مهر

کارگاه نانو الکترونيک مهر

زبان های ترجمه شده

کاتالوگ شرکت :

دانلود کاتالوگ

کشور :

ایران
کارگاه نانو الکترونيک مهر طي 8 سال گذشته در توليد انواع سيم سيارهاي خانگي و صنعتي و قرقره هاي حامل کابل فعاليت مي نمايد. اين کارگاه در جهت بهبود و ارتقا کمي و کيفي محصولات خود کوشا بوده و محصولات توليدي در صنايع پتروشيمي ، کارگاه هاي صنعتي و توليدي و ساختماني ، صدا و سيما ، مخابرات و گروه هاي نصب و راه انداري مختلف قابل استفاده مي باشد.

نام کاربری

علی مهری

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

2 سال پیش

2018-05-15 20:27:38

نام شرکت

کارگاه نانو الکترونيک مهر

نام مدیرعامل

علی مهری

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

2 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.