گزارش تخلف شرکت :زیست رسانش ایلیا

زیست رسانش ایلیا

زیست رسانش ایلیا

زیست رسانش ایلیا

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت ایلیا بنیان دانش با اتکا به تجارب 15 ساله علمی وتحقیقاتی هیئت مؤسس آن در سال1389 با هدف گام نهادن بر لبه فناوری مدرن روز جهان و با استراتژی اقتصادی دانش بنیان تأسیس گردید.این شرکت با تشکیل سه هسته اصلی تحقیقاتی- مطالعاتی، اهداف میان برد و بلند بردی را در برنامه ریزی کلان خود تعریف کرده است. این سه هسته مبتنی بر علم فیزیک نوین پایه گذاری شده اند

نام کاربری

فردین رحیمی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2017-06-20 00:29:40

نام شرکت

زیست رسانش ایلیا

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.