گزارش تخلف شرکت :توفال پوش

توفال پوش

توفال پوش

توفال پوش

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
قالبسازی،قطعه سازی ،تولید وقالبسازی انواع قطعات قالبسازی فلزات ، طراحی وساخت انواع قالب صنعتی مورد نیاز مشاغل کشاورزی ، الکتریکی لوازم وظروف فلزی صنایع پتروشیمی لوازم آزمایشگاهی ،قطعات خاص وغیره ساخت انواع قالی پروگراسیو ،قالب تک مرحله قالب قالبهای فورج سرد وگرم درکوتاهترین زمان با استانداردهای جهانی ازطراحی قالب تا مرحله تولید همرا ه شماهستیم

نام کاربری

فرزین طایفی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-11-13 22:31:45

نام شرکت

توفال پوش

نام مدیرعامل

فرزین طایفی

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.