گزارش تخلف شرکت :گروه تجاری ستاره درخشان استهبان

default

گروه تجاری ستاره درخشان استهبان

گروه تجاری ستاره درخشان استهبان

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
این شرکت با هدف توسعه و نوآوری در زمینه خرید و بسته بندی و عرضه انجیر خشک در سال 1387 در استهبان تأسیس شد و دارای مجوز فعالیت از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع است

نام کاربری

علی محمد ذبیحی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-06-25 16:21:12

نام شرکت

گروه تجاری ستاره درخشان استهبان

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

انجیر خشک

شرکت : گروه تجاری ستاره درخشان استهبان

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.