گزارش تخلف شرکت :جوش شيرين پارس ( بازرگانی امين سپهر )

جوش شيرين پارس ( بازرگانی امين سپهر )

جوش شيرين پارس ( بازرگانی امين سپهر )

جوش شيرين پارس ( بازرگانی امين سپهر )

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
تنها توليد كننده جوش شيرين در ايرانجوش شيرين صنعتي وخوراكي كريستال وپودري در كسيه هاي 50 كيلوييتحويل درب كارخانه مشهد و كارخانه شيراز

نام کاربری

پوريا عادي

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-08-21 18:27:00

نام شرکت

جوش شيرين پارس ( بازرگانی امين سپهر )

نام مدیرعامل

آقای

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

جوش شیرین

شرکت : جوش شيرين پارس ( بازرگانی امين سپهر )

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.