گزارش تخلف شرکت :نانو شرق ابزار توس

نانو شرق ابزار توس

نانو شرق ابزار توس

نانو شرق ابزار توس

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت نانوست ( نانو شرق ابزار توس) طراح و تولید کننده ی تجهیزات علمی در زمینه ی دانش نانو و فناوری نانو می باشد، به خصوص آزمایشگاه های نانو فیزیک, نانو مواد و الکتونیک نوری. نانوست در سال 1390 توسط گروهی از متخصصین در زمینه ی نانوفیزیک و نانو مواد و مهندسین الکترونیک و مکانیک بنیان نهاده شد

نام کاربری

حمید هراتی زاده

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-06-24 22:14:18

نام شرکت

نانو شرق ابزار توس

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.