گزارش تخلف شرکت :دانش بنیان پیشران زمهریر آسمان

دانش بنیان پیشران زمهریر آسمان

دانش بنیان پیشران زمهریر آسمان

دانش بنیان پیشران زمهریر آسمان

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت دانش بنیان پیشران زمهریر آسمان با مشارکت شرکت مهندسی فناوری ساخت فرجاد بطور انحصاری در ایران در زمینه طراحی، ساخت و نصب مخازن کرایوژنیک از جمله مخازن اکسیژن و نیتروژن (ازت) مایع فعالیت می نماید

نام کاربری

سید محمدرضا محمودیان

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2017-06-07 00:05:37

نام شرکت

دانش بنیان پیشران زمهریر آسمان

نام مدیرعامل

آقای

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

مخزن کرایوژنیک

شرکت : دانش بنیان پیشران زمهریر آسمان

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.