گزارش تخلف شرکت :شرکت تولیدی افزون روان سازان میهن

شرکت تولیدی افزون روان سازان میهن

شرکت تولیدی افزون روان سازان میهن

شرکت تولیدی افزون روان سازان میهن

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت افزون روان سازان میهن از سال 1392 با گروهی از متخصصین داخلی و مشاوران خارجی تصمیم به تولید ادیتیو روغن نمود. در راستای تولید ادیتیو روغن، یک محصول جانبی تولید شد که با تغییراتی در فرآیند واکنش آن،  این شرکت موفق به تولید ماده سدیم دی ایزو بوتیل دی تیو فسفات در آزمایشگاه گردید که این محصول با نام تجاری C3477  در فلوتاسیون مس و آنتیموان کاربرد فراوانی دارد. در روند تولید سدیم دی ایزو بوتیل دی تیو فسفات، دانش فنی نمک های سدیم دی اتیل دی تیو فسفات و پتاسیم دی امیل دی تیو فسفات نیز بدست آمد

نام کاربری

یعقوب عزیززنجانی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2016-08-07 19:26:38

نام شرکت

شرکت تولیدی افزون روان سازان میهن

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

پکیج افزودنی روغن موتور 3724

شرکت : شرکت تولیدی افزون روان سازان میهن

پکیج افزودنی روغن موتور 2723

شرکت : شرکت تولیدی افزون روان سازان میهن

پتاسیم هیدروزامات

شرکت : شرکت تولیدی افزون روان سازان میهن

سدیم هیدروزامات

شرکت : شرکت تولیدی افزون روان سازان میهن

پتاسیم امیل زانتات

شرکت : شرکت تولیدی افزون روان سازان میهن

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.