نتایج جستجو در محصولات

حالت نمایش

گیلیکو دریل

سیالات حفاری پارس

کاربرد محصول گلایکول مذکور در...

گیلیکو دریل

لوله بدون HP

سیالات حفاری پارس

کاربرداین محصول مخلوطی از سورفکتانهاست...

لوله بدون HP

بایوساید و بایودیسپرسانت

شرکت محافظان بهبود آب

بایوساید و بایودیسپرسانت (سری ۸۰۰۰) سری...

بایوساید و بایودیسپرسانت

بازدارنده خوردگی آلیاژ مس

شرکت محافظان بهبود آب

بازدارنده خوردگی آلیاژ مس (سری ۹۰۰۰)...

بازدارنده خوردگی آلیاژ مس

زینک دی الکیل دی تیو فسفات ( ZDDP )

شرکت تولیدی افزون روان سازان میهن

این ماده شیمیایی برای اولین...

زینک دی الکیل دی تیو فسفات   ( ZDDP )

صفحه

1

این سایت نسخه جدید 2exim می باشد از صبوری شما در تست این نسخه آزمایشی سپاسگزاریم.