نتایج جستجو در محصولات

حالت نمایش

کامپوزیت چوب - پلاست

الوار پلاست سپاهان

مقاومت در برابر حشرات،قارچها،جلبکها مقاومت...

کامپوزیت چوب - پلاست

نانو کامپوزیت فلورسانس

ارج نانو کامپوزیت فلورسانس

یک ماده ی فلورسنت نانوکامپوزیت...

نانو کامپوزیت فلورسانس

کامپوزیت 7 بار تایید شده

گروه صنعتی سیچوان ژوخینه

مواد ساختمانی یکپارچه زیست محیطی...

کامپوزیت 7 بار تایید شده

این سایت نسخه جدید 2exim می باشد از صبوری شما در تست این نسخه آزمایشی سپاسگزاریم.