دانستنی های مهم صادرات از گمرک ایران

دانستنی های مهم صادرات از گمرک ایران

زمان مطالعه : ۶ دقیقه

یکی از آثار مثبتی که اختصاصی شدن بعضی گمرک ها در صادرات كالاهای غیرنفتی ایجاد کرده، وجود كارشناسان و مأموران متخصص و کاردان در این گمرک هاست كه به دلیل داشتن تخصص لازم و كافی ، فعالیت های گمركی را با سهولت و سرعت بیشتری انجام می دهند.

در تمام گمرک های سراسر ایران، انجام امور صادرات كالاهای غیرنفتی به هر شکل بر سایر امور اولویت خواهد داشته و سرویس ارزیابی مخصوصی برای  صادرات ایجاد شده است.

صادرات موقت

صادرات كالاهایی كه به صورت موقت به خارج از كشور ارسال و پس از انجام کار مورد نظر بازگردانده می شوند، صادرات موقت است که به چند بخش تقسیم می شود:

الف) كالاهای ایرانی كه برای تعمیر، تكمیل یا برای شركت در نمایشگاه ها به خارج از كشور ارسال و پس از انجام کار بازگردانده می شوند. اگر كالای مورد نظر برای مصرف داخلی وارد كشور شده باشد لازم است مجوز صدور از وزارت بازرگانی گرفته شده باشد.

در مورد كالای صادراتی موقت ماشین آلات و ابزار فنی كه به منظور تعمیر یا تكمیل به خارج از كشور به گمرک ارائه می شود و به موافقت وزارت صنایع و معادن درباره عدم امكان تعمیر یا تكمیل درداخل كشور نیازی نیست.

صاحبان كالا باید اظهارنامه را در دو نسخه تنظیم و تسلیم گمرک کنند و پس از آن كالا مورد ارزیابی قرار می گیرد و اخذ سپرده نیز ضرورتی ندارد. بعد از تمام شدن ارزیابی به بسته ها و محتویات آنها پلمپ گمرک الصاق و پروانه صادرات موقت صادر و در متن پروانه مدتی را كه (حداكثر 6 ماه ) بعد از انقضای آن كالا به كشور تحویل داده شود قید وسپس در اختیار صاحب كالا جهت صدور قرار می گیرد.

در صورتی که  کار صاحب كالا از صادرات موقت در مدت اعتبار انجام نشود می تواند از گمرک صادركننده پروانه تقاضای تمدید كند. گمرک صادركننده پروانه به مدت سه ماه و مازاد بر آن تمدید مهلت با موافقت دفتر صادرات گمرک ایران است.

ب) وسایل نقلیه از نوع هواپیما،  لكوموتیو، ‌واگن و كشتی متعلق به ایران كه به طور منظم درخطوط بین ایران و كشورهای خارجی در حركت هستند می توانند به صورت موقت صادر شوند.

این وسایل از انجام تشریفات تسلیم اظهارنامه صدورموقت و تودیع پیمان ارزی و سپرده گذاری معاف و صرفأ به تسلیم اظهارنامه اجمالی یا ارائه و تسلیم یک نسخه مانیفست در هر مسافرت اكتفا می شود.

درباره وسایط نقلیه و حتی چهارپایان و وسایل غیرموتور به طور كلی و نیز وسایط نقلیه شخصی باید اظهارنامه موقت و پروانه خروج موقت صادر شود. پروانه صدور موقت وسایط نقلیه موتوری و غیرموتوری یک سال و پروانه صدور موقت وسایل نقلیه شخصی سه ماه اعتبار دارد و در فاصله این مدت وسیله نقلیه مذكور می توان به رفت و آمد داشته باشد كه در این مدت ورود و خروج در گمرک مرزی با قید تاریخ خروج و ورود پشت پروانه ثبت می شود.

صدور پروانه خروج موقت وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری تنها با ارائه سند انجام می شود و هیچ وکالتنامه ای مورد قبول گمرک نیست.

ج) تمام مؤسسات و شركت ها می توانند اقدام به صادرات خدمات فنی ومهندسی و اجرایی کنند. مؤسسات فاقد رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، توسط كمیته موضوع ماده 18 آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.

موسسات و شركت های صادركننده خدمات مجازند ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز فعالیت خود را با ارائه قرارداد از مرزهای مجاز كشور طبق رویه صادرات موقت خارج كنند.

گمرک موظف است برای خروج ماشین الات وتجهیزاتی كه صادرات قطعی آنها از كشور به هر شكل مجاز و یا مجاز مشروط است (چنانچه برای اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هیچ گونه سپرده یا تضمینی مطالبه نكند.

خروج موقت ماشین آلات و تجهیزاتی كه صادرات قطعی آنها غیرمجاز می باشد و در مواردی كه مجوزهای لازم برای اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد ، منوط به اخذ سفته توسط گمرک، معادل ارزش صادراتی اقلام مذكور است.

*كمیته ماده 18 آیین نامه مذكور متشكل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط و تشكل صنفی – تخصصی مربوط در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم می کند:‌

 • تشخیص صلاحیت مؤسسات و شركتهای فاقد رتبه بندی
 • تعیین نوع و میزان قابل خروج مصالح، تجهیزات و ماشین الاتی كه صادراتشان (دایمی یا موقت ) نیاز به مجوز دارد و با مشكل صدور مجوز از طرف دستگاههای اجرایی ذیربط روبرو شده اند.
 • تعیین میزان ارزی قابل بازگشت هر قرارداد و همچنین نحوه بازگشت ارز حاصل از صدور كالاهایی كه در چارچوب قرارداد به صورت قطعی از كشور خارج شده اند.
 • تعیین نوع و میزان مصالح،‌ تجهیزات و ماشین آلاتی كه به منظور ایجاد پایگاه یا شعبه، توسط مؤسسات و شركتهای آیین نامه بصورت قطعی،‌قابل خروج از كشور می باشند.

د) دام هایی كه برای به طور موقت از كشور خارج می شوند و نتایج دامهایی كه در این مدت به وجود آمده اند،در گروه صادرات موقت قرار می گیرند و در ورود از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض معاف هستند . تشریفات خروج و بازگشت این دام ها تابع مقررات آیین نامه مخصوص تعلیف اغنام و احشام مصوب هیئت وزیران است.

گمرک های تخصصی ویژه صادرات كالاهای خاص

زعفران : گمرک مشهد ، یزد، نمایشگاهها، غرب تهران ، مهرآباد و شیراز

فرش دستبافت : گمرک غرب تهران ، شیراز، مشهد ، تبریز، زاهدان، كرمانشاه، اصفهان ، ارومیه ، بوشهر ، همدان ،كرمان ، مهرآباد ، بندرعباس ، جنوب تهران ، سهلان

پوست و سالامبور : گمرک جنوب تهران

پسته : گمرک كرمان، رفسنجان ، غرب تهران ،سهلان ، جنوب تهران ، شیراز، بندرعباس ، سیرجان ،مشهد ، تبریز اصفهان

مهم ترین نکات برای صادرکنندگان:

 • الزامی ارائه گواهی مبدأ به گمرک برای صادرکننده وجود ندارد.
 • حذف ارزیابی كالاهای صادركنندگان خوشنام با تأیید اتحادیه مربوطه مگر درموارد مشكوک
 • آزمایش كالاهای صادراتی بعد از صدور كالا در گمرک هایی كه فاقد آزمایشگاه هستند.
 • صدور كالاهای دارای علامت استاندارد تحت ضوابطی بدون نیاز به ارائه گواهی استاندارد.
 • ارزیابی كالای صادراتی در صورتی كه صاحب كالا كتبأ تقاضا کند، می تواند در خارج از محوطه گمركی در محل انبارهای ملكی یا استیجاری یا عمومی رسمی صاحب كالا انجام شود.
 • گمرک های صادراتی در موقع بارگیری كالاهای صادراتی نسخه ای از سند حمل (بارنامه یا راهنمامه CMR) صادره توسط حامل را اخذ و به اظهارنامه خروجی الصاق و لاک و مهر كرده و نگهداری نمایند.
 • در متن اظهارنامه های صادراتی ارزش كالا به دو صورت عددی و حروفی درج و پرفراژ بر روی پروانه های صادراتی خواهد شد.