قوانین ثبت شعبه در آلمان

قوانین ثبت شعبه در آلمان

زمان مطالعه : ۵ دقیقه

برای ثبت و راه اندازی یک شعبه در آلمان نیازی به تامین و یا سپردن سرمایه به آن کشور نیست و این کار تحت حاکمیت قوانین و مقررات کشور آلمان انجام می شود.

در کشور آلمان فقط شرکت های تجاری اجازه ثبت شعبه مستقل را دارند و در غیر این صورت فقط تاسیس یک شرکت واسطه امکان پذیر است. شعب مستقل باید هم نام با شرکت های خود باشند و برای نام می توان عبارت شعبه را نیز با این نام اضافه کرد.

فردی که به عنوان مدیر شعبه از اتباع ایرانی ساکن در آلمان باشد و بخواهد ثبت شعبه کند، باید برای شعبه خود پروانه کار را نیز داشته باشد ولی اگر ساکن ایران هستید و فقط برای مذاکرات و معامله به آلمان سفر می کنید فقط داشتن ویزا کفایت می کند.

ثبت شعبه در آلمان باید توسط دادگاه دارای صلاحیت در آلمان انجام شود و موجودیت شرکت شما در اداره بازرگانی کشور آلمان ثبت شود.

مدارک لازم برای ثبت شعبه مستقل در کشور آلمان

  • مشخص کردن نوع شرکت خود (سهامی، با مسئولیت محدود و غیره)
  • آدرس مکانی و حوزه فعالیت شعبه مورد نظر
  • شماره ثبت شرکت ایرانی مورد نظر در اداره کل ثبت شرکت ها
  • نام مدیر شعبه شرکت در کشور آلمان

 

باید گفت که اگر شرکت شما از نوع سهامی است ملزوم به ارایه اساسنامه شرکتتان به زبان آلمانی نیز هستید و ثبت شعبه وابسطه مانند شعبه مستقل نبوده و نیازی به تایید دادگاه نیست ولی باید شروع فعالیت خود را به اداره بازرگانی کشور آلمان اعلام کند.

پرداخت مالیات شعبه

تمام شرکت های ایرانی در آلمان موظف بر پرداخت مالیات به کشور آلمان هستند ولی طبق موافقتنامه ای که بین ایران و آلمان منعقد شد، برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف، درآمد شرکت یا شعب آن نمی تواند مشمول مالیات هر دو کشور باشد و شعبه ای که در کشور آلمان قرار دارد فقط به کشور آلمان مالیات پرداخت می کند و از پرداخت مالیات به کشور ایران معاف است و برعکس این مساله نیز صادق است. سود شرکت های سرمایه ای مشمول مالیات بر کشور ها بوده و اگر درآمد شرکت های غیر سرمایه ای یا اشخاص حقیقی باشند مشمول قانون مالیات بر درآمد کشور آلمان خواهند بود.

مطابق با قانون جمهوری فدرال آلمان شرکت های سهامی و شرکت های سهامی با مسئولیت محدود جزو اشخاصی حقوقی دسته بندی می شوند و باید مالیات خود را طبق قانون شرکت ها پرداخت کنند.

اگر شما شخصی حقوقی نباشید و درآمد شعبه شما مشمول مالیات بر درآمد است بنابر این این درآمد در اصل درآمد شخص حقیقی است و متعلق به شعبه محسوب نمی شود که در این صورت نرخ مالیات بر درآمد شما طبق قانون سال  2005، %15 تا %42 از سود شماست.

علاوه بر این مالیات های دیگری ازجمله مالیات حق کسب و مالیات همبستگی نیز از شما دریافت می شود که تقریبا مالیات حق کسب %12 بوده و مالیات همبستگی که پس از اتحاد دو آلمان شرقی و غربی وضع شد بسیار کمتر از مالیات های دیگر است.