ثبت شعبه در روسیه

ثبت شعبه در روسیه

زمان مطالعه : ۲ دقیقه

شرکت های خارجی می توانند از طریق نمایندگی ای که منافع شرکت خارجی در روسیه را دنبال می کند، به فعالیت تجاری در روسیه بپردازد. در ادامه مطلب در ارتباط با مراحل و مدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه در روسیه می خوانید.

به دلیل اینکه شعبه ها منافع شرکت خود را دنبال می کنند، مدیر نمایندگی نیز توسط شرکت خارجی انتخاب می شودو با استفاده از وکالتنامه فعالیت خود را آغاز می کند. این شعبه ها مسئول انجام اموری همچون رونق تجارت، معرفی و دفاع از منافع شرکت خارجی هستند. این شعبه ها در اتاق ثبتی دولتی وزارت دادگستری فدراسیون روسیه و یا اتاق بازرگانی و صنعتی روسیه  ثبت می شوند.

مدارک لازم برای ثبت شعبه در روسیه

1- قرارداد تاسیس و اساسنامه

2- گواهی محل ثبت شده شرکت یا مدارک دیگری که مکان شرکت را تایید می کنند.

3- گواهی تاسیس، رسید از فهرست بازرگانی یا سند مشابه

4- توصیه نامه از بانک در خصوص استحکام مالی شرکت

5-گواهی ثبت مالیاتی با درج شماره مالیات دهنده

6- مقررات تدوین شده برای اداره دفتر نمایندگی از سوی شرکت مادر

7- گواهی (تصمیمی) که اختیارات مدیر نمایندگی را در خصوص معرفی شرکت به اشخاص سوم تایید می کند.

8- نام بانک و آدرس آن (تلفن) یا شخص رابطی که حساب های نمایندگی به نام او باز خواهند شد.

9- وکالتنامه به شخصی که فرایند تاسیس دفتر نمایندگی را پیگیری می کند.

10- توصیه نامه دو شرکت روسی

11- آدرس ثبت شده محل نمایندگی

12- نام کامل مدیر نمایندگی، رونوشت گذرنامه او، مدت زمان اختیارات، آدرس محل اقامت و تابعیت

13- درخواست تاسیس دفتر نمایندگی که باید شامل اطلاعات شرکت، نام کامل نمایندگی، اهداف تاسیس نمایندگی، آدرس و شماره های تماس و اطلاعات در مورد تجارت با روسیه باشد.

** زمان تقریبی تشکیل نمایندگی 2 ماه بعد از دریافت تمامی مدارک و اطلاعات خواسته شده از متقاضی است.

قراردادها طبق نمونه قراردادهای رسمی که در کتابی که به این نام از طرف وزارت توسعه روابط اقتصادی چاپ می شود تنظیم می شود. اطلاعات مورد نیاز برای قراردادها شامل اسامی مسئولین و نوع مسئولیتشان، شرایط و مدت پرداخت، تعهدات طرفین، نحوه حل اختلاف و امور قضائی و موضوع و مدت اعتبار معامله است.