وسایل نقلیه

خدمات شغلی

تجهیزات برق و ملزومات

شرکت های دانش بنیان بر پایه دانش و اهداف تجاری در حوزه فناوری های برتر و با مجوزهای مربوطه از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شده و به ارائه محصولات و خدمات نواورانه در تمامی گروه های کالایی و خدماتی می پردازند