عسل

محصول:

مقدار :

2 تن

پیغام :

1

کشور :

ایران /

توضیحات:

میتوانم عسل با شیشه های ۸۵۰ گرمی و ۲۸۰ گرمی و پمپی ۲۲۰ گرمی در باکس های ۶ و ۱۲ و ۱۸ تایی با قیمت مناسب برای فروش عرضه کنم هرشیشه ۸۵۰ گرمی ۵۵۰۰ تومان ۲۸۰ گرمی ۲۷۰۰ تومان ۲۲۰ گرمی ۲۵۰۰ تومان

اگر شما مخاطب این محصول هستید پاسخ دهید

عنوان :

پیام :