کنسانتره اهن

مقدار :

5000 تن

پیغام :

0

کشور :

ایران /

توضیحات:

فروش کنسانتره اهن 68% فوب بندرعباس .

اگر شما مخاطب این محصول هستید پاسخ دهید

عنوان :

پیام :