فوم حفاری نوع D

مقدار :

2 تن

پیغام :

0

کشور :

ایران /

توضیحات:

بصورت بشکه و یا تانکری میباشد.قیمت کیلویی هزار دلار حدودا.

اگر شما مخاطب این محصول هستید پاسخ دهید

عنوان :

پیام :