تخم بلدرچین

محصول:

مقدار :

10000 عدد

پیغام :

1

کشور :

ایران /

توضیحات:

تخم بلدرچین روزی ۱۰هزار عدد توان تولید، بصورت بسته بندی و فله مناسب برای صادرات.

اگر شما مخاطب این محصول هستید پاسخ دهید

عنوان :

پیام :