زعفران درجه 1

مقدار :

100 کیلوگرم

پیغام :

0

کشور :

ایران /

توضیحات:

درجه يک ، در قالب های درخواستی به صورت فلّه ای و بسته بندی شده نمايندگی ارومیه قيمت توافقی به قيمت روز بازار

اگر شما مخاطب این محصول هستید پاسخ دهید

عنوان :

پیام :