رشته آشی و پلویی

مقدار :

500 کارتن

پیغام :

0

کشور :

ایران /

توضیحات:

رشته آشی ساج 500 کارتن 24 عددی هربسته 500 گرم قیمت 1500 تومان تاریخ مصرف 2سال پس ازتولید

اگر شما مخاطب این محصول هستید پاسخ دهید

عنوان :

پیام :