محصول :

خرما

دسته‌بندی :

خرما

مقدار :

100 تن

زبان :

فارسی

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-07-23

0

پیغام :

دسته‌بندی :

ظروف یکبار مصرف

مقدار :

100000 عدد

زبان :

فارسی

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-06-10

0

پیغام :

دسته‌بندی :

قطعات صنعتی هیدرولیکی

مقدار :

160 عدد

زبان :

Русский

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-05-31

0

پیغام :

دسته‌بندی :

سایرموارد پتروشیمی

مقدار :

10000 عدد

زبان :

Русский

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-05-31

0

پیغام :

دسته‌بندی :

سایرموارد پتروشیمی

مقدار :

1 کانتینر

زبان :

English

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-06-20

0

پیغام :

محصول :

گچ

دسته‌بندی :

مصالح ساختمانی

مقدار :

1000000 کیلوگرم

زبان :

فارسی

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-07-16

0

پیغام :

دسته‌بندی :

سایر موارد شیمیایی

مقدار :

5 بسته

زبان :

فارسی

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-06-30

0

پیغام :

دسته‌بندی :

تجهیزات آزمایشگاهی و رادیولوژی

مقدار :

10 عدد

زبان :

فارسی

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-06-30

0

پیغام :

محصول :

تخم بلدرچین

دسته‌بندی :

لبنیات و تخم مرغ

مقدار :

10000 عدد

زبان :

فارسی

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-07-03

1

پیغام :

دسته‌بندی :

انواع آرد، پودر و پوره

مقدار :

15000 کارتن

زبان :

English

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-07-12

0

پیغام :