محصول :

چيپس ميوه

دسته‌بندی :

آجیل و خشکبار

مقدار :

500 کیلوگرم

زبان :

فارسی

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-05-31

0

پیغام :

محصول :

نعنا خشک

دسته‌بندی :

میوه و سبزیجات خشک

زبان :

فارسی

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-08-22

1

پیغام :

دسته‌بندی :

داروهای گیاهی

مقدار :

1000 کارتن

زبان :

فارسی

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-06-30

0

پیغام :

دسته‌بندی :

سایر ملزومات خودرو

مقدار :

500 عدد

زبان :

فارسی

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-08-19

0

پیغام :

محصول :

شیرینی جات

دسته‌بندی :

سوغاتی شیرین ایرانی

مقدار :

1000 کارتن

زبان :

فارسی

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-06-25

0

پیغام :

محصول :

فرش دستباف

دسته‌بندی :

فرش , تابلو فرش , گلیم و جاجیم

مقدار :

200 تخته

زبان :

فارسی

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-08-19

1

پیغام :

دسته‌بندی :

حمام و توالت

مقدار :

1000 عدد

زبان :

فارسی

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-08-03

0

پیغام :

دسته‌بندی :

سایر موارد دفتری و اداری

مقدار :

1000 عدد

زبان :

فارسی

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-08-13

0

پیغام :

دسته‌بندی :

لوازم برقی آشپزخانه

مقدار :

10 کانتینر

زبان :

فارسی

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-06-30

0

پیغام :

محصول :

ميوه

دسته‌بندی :

میوه جات

مقدار :

1000 تن

زبان :

فارسی

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-06-13

0

پیغام :