نرمه گندله

محصول:

مقدار :

4000 تن

پیغام :

0

کشور :

ایران /

توضیحات:

خرید نرمه گندله اهن جهت صادرات .

اگر شما مخاطب این محصول هستید پاسخ دهید

عنوان :

پیام :