پوسته اکسیدی اهن - millscale

مقدار :

2000 تن

پیغام :

1

کشور :

ایران /

توضیحات:

خرید پوسته اکسیدی اهن ، millscale جهت صادرات .

اگر شما مخاطب این محصول هستید پاسخ دهید

عنوان :

پیام :