کنسانتره اهن و سنگ اهن مگنتیت 61

مقدار :

5000 تن

پیغام :

1

کشور :

ایران /

توضیحات:

خرید کنسانتره اهن 68% فوب بندرعباس و خرید سنگ اهن مگنتیت 61 جهت صادرات .

اگر شما مخاطب این محصول هستید پاسخ دهید

عنوان :

پیام :