خاک روی - zinc ore

مقدار :

1000 تن

پیغام :

0

کشور :

ایران /

توضیحات:

خرید خاک روی 20% تحویل زنجان

اگر شما مخاطب این محصول هستید پاسخ دهید

عنوان :

پیام :